Doświadczenie

Technik ortopeda z długoletnim stażem przygotuje dla Państwa protezę kończyny dolnej w ciągu 3 godzin!

Do wykonania protez używam zagranicznych produktów i materiałów najwyższej jakości, które charakteryzują się wytrzymałością i lekkością.

Dostawcami komponentów i materiałów są firmy: Össur, Blatchford, Neuhof, Alps, Teufel.

Przy tworzeniu protez wykorzystuję m.in. przezroczyste leje testowe w celu optymalnego dopasowania leja protezowego i wyłapania wszystkich możliwych błędów.

Zdolność poruszania się w dużej mierze wpływa na jakość życia. Odnosi się to do ludzi w każdym wieku, a w szczególności do osób po amputacjach kończyn dolnych i górnych. Wybór i wymagania stawiane wobec protezy są bardzo różne i zależą od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Oferuję wiele rozwiązań dotyczących protez kończyn dolnych i górnych, specjalnie dopasowanych do wszystkich potrzeb osób po amputacjach. Moje protezy kończyn pozwolą Państwu wrócić do aktywnego udziału w życiu prywatnym i zawodowym.